BOOK CODE  NAME OF THE BOOK NAME OF THE WRITER
AB001 BRIDGE AT TEN , MOTHER AT FIFTEEN SETHU RAMASWAMY
AB002 MULHKRAJ ANAND AMRIK SINGH
AB003 JATIRAO PHULE TARKATEERTHA LAXMANSHASTRI JOSHI
AB004 A DROP IN THE OCEAN PADMA SACHDEV
AB005 BALRAJ ( MY BROTHER) BHISAM SATHI
AB006 KARTAP SINGH SARABHA HAMAN LAL
AB007 HOMI JEHINGIR BHABHA CHINTAMINI DESHMUKH
AB008 KAMLADEVI CHATTOPADHAY JASLEEN DHAMIJA
ABOO9 SHIVAJI SETUMADHABARAO S.PAGODI
AB010 TAGORE (A LIFE ) KRISHNA KRIPALAHI
AB011 MUHOMMED ABDURAHMAH NP CHEKKUTTY
AB012 MINAO MASANI S.V RAJU
AB013 BIRSA MUNDA ( 1872-1900) K.S SINGH
AB014 DADUSAEB PHALKE BAPU WATVE
AB015 NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE SISIR KUMAR BOSE
AB016 GURU GOBIND SINGH GOPAL SINGH
AB017 TATYA TOPE INDEMATI SHEARYE
AB018 BAPU -1 F.C. FREITAS
AB019 BAPU – 2 F.C. FREITAS
AB020 GOUTAMA BUDDHA LEELA GEORGE
AB021 MAHARAJA RANJIT SINGH PRITAM SINGH
ABO22 EINSTEIN S CHATTERJEE
AB023 SHAKESPEARE NISHFAL PREM
AB024 GITANJALI RAVINDER NATH TAGORE
AB025 AGNI KI UDAN ARUN KUMAR TIWARI
AB026 CHANDERKANTA BABU DEVKINANDAN